Bị cầu thủ Thái Lan tát thẳng vào mặt Đoàn Văn Hậu nói gì với bố?