Hết giành chỗ chụp hình lại vô tư phóng uế ở hồ Vô Cực – Đà Lạt