Sông Tô Lịch hết mùi trong 3 ngày: Khả thi hay chỉ là “nổ”?